Sou a: Qualitat Urbana / Indústries i Activitats

Indústries i Activitats

El servei d'Indústries i Activitats gestiona els tràmits necessaris per a l'obertura i el funcionament de les activitats, d'acord amb la legislació vigent en matèria de prevenció i control de les activitats, la legislació vigent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives i d'altra normativa d'aplicació; i, entre les seves competències figura l'atorgament de llicències ambientals, l'atorgament de llicències per al'exercici d'activitats recreatives, la tramitació de les comunicacions prèvies de les activitats no sotmeses al règim d'autorització o llicència, i el control i inspecció del conjunt de les activitats.
Accediu als tràmits relacionats amb el servei en aquest enllaç

Servei d'Indústries i Activitats
Plaça de l'Ajuntament, 1 (08700 Igualada)
Telèfon 93 803 19 50
Horari:
De dilluns a divendres de 8 a 15 h.
Estiu: (de l'1 de juliol al 31 d'agost) de dilluns a divendres de 8 a 14h.
  • Compartir