Sou a: Qualitat Urbana / Via pública / Subvencions per a la campanya dels ornaments nadalencs a la via pública

Subvencions per a la campanya dels ornaments nadalencs a la via pública

Convocatòria d'ajuts a persones, entitats o empreses que desenvolupin accions destinades a la dinamització comercial de la ciutat i, en especial, per a la campanya dels ornaments nadalencs a la via pública.

L'Ajuntament d'Igualada dóna un any més suport a totes aquelles persones, entitats o empreses que desenvolupin accions destinades a la dinamització comercial de la ciutat i, en especial, per a la campanya dels ornaments nadalencs a la via pública.

Per tal de fer-hi front s’ha aprovat una nova edició de les bases per a regular el procediment d’atorgament de subvencions per a les accions de guarniment nadalenc dels diferents vials comercials de la ciutat, considerant aquestes actuacions en el sí del conjunt harmònic del vial.

Si esteu interessats en sol·licitar aquesta subvenció, podeu adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o bé al Servei de Comerç i Promoció de la Ciutat (Plaça Sant Miquel, 12, 2n).

Arxius

Bases reguladores de la convocatòria

Annex I - Model de sol.licitut de subvenció

Annex II - Declaració responsable

Reviseu la sol.licitut i adjunteu els documents que s'hi especifiquen.

El termini de presentació de sol.licituts va des del 23 de novembre a l'11 de desembre , ambdós inclosos.

Per qualsevol dubte o qüestió que desitgeu formular us podeu adreçar al Servei de Comerç i Promoció de la Ciutat d’aquest Ajuntament (tel. 938 031 950 – comerc@aj-igualada.net)

  • Compartir