Sou a: Inici / Serveis / Medi ambient / Servei de recollida porta a porta per a grans productors de residus

Servei de recollida porta a porta per a grans productors de residus

Regidoria responsable: Qualitat Urbana

Descripció del servei:

La recollida porta a porta és un sistema basat en la corresponsabilització que, d’una banda, estableix una pauta i periodicitat de recollida concreta per a cada grup/fracció de residus i, de l'altra, proposa una recollida en el mateix punt de generació. Això fa que sigui un mètode molt efectiu per aconseguir alts percentatges de separació per a grans generadors en origen i, per tant, incrementar molt la recollida selectiva.

La recollida porta a porta té també com a objectiu facilitar la recollida selectiva als comerços de la ciutat i alhora evitar que els contenidors de la via pública destinats a l’usuari particular, quedin desbordats pels residus comercials.

Funcionament del servei

Heu de consultar el calendari de recollida i d'aquesta forma saber quan heu d'aportar els vostres residus. Podeu descarregar-lo en aquest ENLLAÇ

També, us podeu descarregar el document amb tota la informació sobre el funcionament del servei porta a porta en aquest ENLLAÇ

Preguntes freqüents

  • Per què cal canviar el sistema de recollida per a grans productors de residus?

Els residus comercials representen de mitjana entre un 36 % i un 40 % del total de residus que es generen. Per això, la Llei reguladora de residus estableix l’obligatorietat de la correcta separació i el reciclatge de totes les fraccions de residus, també a les activitats comercials i industrials. Amb la implantació del sistema porta a porta per a aquells establiments que generen grans quantitats de residus fem un pas endavant per millorar els índexs de reciclatge.

  • A més dels beneficis ambientals, quins altres avantatges suposa per als establiments el porta a porta?

En primer lloc, la comoditat, perquè deixar els residus a la porta evita el desplaçament fins als contenidors. En segon lloc, representa una millora de l’estat dels carrers i s’eviten els sobreeiximents provocats pels residus comercials als contenidors de carrer. D’aquesta manera, l’entorn urbà dels establiments grans generadors de residus millora en imatge i qualitat.

  • Per què s’ha optat per aquest model?

Aquest és el sistema de referència a Europa, ja que permet augmentar els índexs de recollida selectiva. A Catalunya, més de 300 municipis han implantat o estan en fase d’implantació d’aquest sistema parcial o totalment amb resultats òptims.

  • Què passa si un dia em desapareix un cubell?

El servei de seguiment mirarà de localitzar el bujol perdut i en cas que no el trobi, en facilitarà un de nou sense cap cost.

  • A qui pertanyen els bujols i qui és responsable del seu manteniment?

Els cubells, els cedeix l’Ajuntament, i són una cessió al titular del rebut de les escombraries de l’establiment. Cada rebut va lligat a una activitat i una adreça concreta. En cas que l’activitat canviï d’adreça cal notificar-ho i deixar els bujols al local al qual van ser cedits. Cal que cada usuari netegi i mantingui en bon estat els bujols del seu establiment.

  • Què passa si ho faig malament?

Si ens equivoquem de dia o bé la bossa està mal seleccionada, els operaris del servei de recollida no recolliran la bossa i posaran un identificatiu avisant-nos. L’informador ambiental, més tard, contactarà amb nosaltres per identificar quin ha sigut l’error i així poder corregir-lo. Caldrà esperar al proper dia de recollida de la fracció per poder dipositar els residus un altra vegada.

  • Per a què serveix la tecnologia de seguiment del servei?

Els xips i altres elements permeten controlar l’eficiència del servei de recollida i optimitzar les rutes i els costos en un futur en funció dels resultats. També permeten fer un seguiment de les incidències i resoldre més ràpidament dubtes que es puguin produir.


Qui pot rebre aquest servei?

Els comerços grans productors de residus de la ciutat


S'ha de pagar?

No. Aquest servei és gratuït

Com s'hi accedeix?

Podeu comunicar les incidències, resoldre dubtes o demanar informació a través dels següents canals:

Telèfon: 674 608 005

Correu electrònic: residus@aj-igualada.net

Oficina d’Atenció al Ciutadà

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari d’atenció

De dilluns a dijous, de 08.00h a 18.00h
Divendres i vigílies de festiu, de 08.00h a 14.00h
93 803 19 50

  • Compartir