Obres per a adults

 •  General: Obres de referència  generals i especialitzades: enciclopèdies, diccionaris, atles, cronologies, directoris, guies, anuaris, estadístiques, etc. Estan exclosos de préstec.
 • Coneixements:  filosofia, psicologia i ciències ocultes, religió i mitologia, ciències socials (economia, dret, educació...), filologia i idiomes, ciències (física, química, biologia, medicina, tecnologia...), arts, esports, lleure, història, geografia, viatges i biografies.

  Ficció: novel·la, poesia, teatre, còmics

  > Llibres i audiovisuals sobre temes diversos i contes per a infants classificats per edats fins als 13 anys.

  > Racó de pares. Secció de la biblioteca dirigida a tota persona interessada en el món infantil: pares, tutors, educadors... Ofereix informació relacionada amb els infants a través de fons documental de temàtiques diverses i revistes especialitzades.

  • Audiovisuals: DVDs documentals i pel·lícules i CDs de tots els estils musicals.
  • Diaris i revistes generals i especialitzades. Més de cent publicacions.
  • Col·lecció local: documents en diferents formats (llibres, diaris, revistes, petit imprès, etc.) que fan referència al municipi d'Igualada i a la comarca de l'Anoia, així com obres escrites per autors locals. Les revistes i diaris de la col·lecció local estan digitalitzats a text complet. (vegeu servei específic).
  • Fons especials: (vegeu servei específic)

  >  Revistes anteriors a 1960: de cultura, art i política catalanes.

  >  Fons antic: llibres del segle XVII, XVIII i, molt especialment, de finals del XIX i principis del XX.

  >   Biblioteca de la memòria: documents inèdits de testimonis orals de la història d’Igualada i comarca. La Biblioteca de la Memòria és una experiència de cerca, recollida, conservació i divulgació del patrimoni històric i cultural que es troba en les experiències viscudes i en els records de les persones. Des de l’any 2001 diverses iniciatives han convertit la Biblioteca en un espai d’acollida i generador d’informació. La Biblioteca ofereix a la gent gran la seguretat que el que han escrit o explicat serà conservat en bones condicions.

  >  Fons Miquel Solà i Dalmau (filosofia i religió)

  Fons Dr. Joan Mercader(història moderna i contemporània).

  >  Fons Emili Vallès Vidal (filologia i literatura)

  >  Fons Dr. Josep Romeu i Figueras (folklore i filologia catalana)

  Goigs: la Biblioteca té un fons important de goigs, tant de la comarca de l´Anoia com d'arreu de Catalunya.

 • Referència. Documents que proporcionen un accés ràpid a les dades bàsiques sobre una matèria determinada. Donen informació condensada, estructurada i organitzada, tant si són generals com especialitzades: enciclopèdies, diccionaris, atles, cronologies, directoris, guies, anuaris, estadístiques,etc. Són documents de consulta puntual, per aquesta raó estan exclosos de préstec.


Coneixements. Obres diverses classificades en deu grans grups temàtics (CDU)

           0. Obres generals

           1. Filosofia, psicologia i ciències ocultes

           2. Religió i mitologia

           3. Ciències socials (economia, dret, educació...)

           4. Filologia i idiomes

           5. Ciències pures (física, química, biologia...)

           6. Ciències aplicades (medicina, tecnologia)

           7. Arts, esports, lleure

           8. Literatura

           9. Història, geografia, viatges i biografies

Per consultar el fons has d’anar al catàleg.

Dóna un cop d'ull a les novetats de novel·la, música i cinema.

 • Compartir