Cicles Formatius que imparteix La Gaspar

Estudis de Grau Mitjà

1. Assistència al producte gràfic imprès (LOE)

Aquests estudis capaciten per interpretar i dur a terme les diferents fases d'un projecte gràfic interactiu, d'acord amb les prescripcions tècniques i d'estil, fins a obtenir un producte gràfic en suport web adequat als objectius comunicatius inicials.

La durada és de 1.600 hores (1.400 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.

Mòduls: Anglès Tècnic (66 hores), Autoedició (377 hores), Dibuix Artístic (99 hores), Dibuix Tècnic (66 hores), Fonaments del Disseny Gràfic (99 hores), Història del Disseny Gràfic (66 hores), Mitjans Informàtics (99 hores), Obra Final (66 hores), Projectes (33 hores), Producció i Impressió (165 hores), Tipografia (99 hores), Volum (99 hores), Formació i Orientació Laboral (66 hores), Formació Pràctica en Centres de Treball  (200 hores).

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica d'arts plàstiques i disseny d'Assistència al producte gràfic imprès.

2. Artesania de complements de cuir (LOGSE)

Aquests estudis estan orientats a la formació de professionals en el coneixement i la manipulació del cuir, i en la seva aplicació al camp específic de la indumentària.

Capaciten per exercir l'activitat professional en tallers artístics artesanals, en empreses relacionades amb aquest sector o com a professionals autònoms.

Els professionals d'aquest nivell desenvolupen l'activitat en tallers i empreses de caràcter artesanal o industrial, ja siguin públics o privats, petits, mitjans o grans, relacionats amb el camp propi de l'artesania de complements del cuir. També poden exercir com a professionals independents o associats en cooperativa.

Tenen una durada de 1.600 hores (1.575 en un centre educatiu i 25 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Mòduls: Dibuix Artístic (150 hores), Dibuix Tècnic (150 hores), Volum (150 hores), Història de la Cultura i l'Art de la Indumentària (50 hores), Anglès Tècnic (50 hores), Mitjans Informàtics (100 hores), Taller de Cuir (700 hores), Formació i Orientació Laboral (50 hores), Materials i Tecnologia (50 hores), Taller d'Emmotllat i Buidat (50 hores), Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis o Tallers (25 hores), Obra Final (75 hores)

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica d'arts plàstiques i disseny en Artesania de complements de cuir.

Estudis de Grau Superior

1. Tècniques escultòriques en pell (LOE)

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de moda, artesania en cuir o restauració d'obres artístiques, amb els controls de qualitat corresponents, i de les aplicacions vinculades al cuir, fer-ne el seguiment posterior i el control de qualitat en la producció industrial, fins a obtenir un producte adequat als objectius del projecte.

La durada és de 2.000 hores (1.881 en un centre educatiu i 119 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Les pràctiques en empreses t'ajudaran a accedir a un lloc de treball.

Mòdul: Aplicacions informàtiques (99 hores), Formació i orientació laboral (99 hores), Història de l'escultura (99 hores), Projectes de tècniques escultòriques en pell (132 hores), Projecte integrat  (99 hores) ,Gestió de projectes professionals (165 hores), Dibuix artístic (99 hores), Dibuix Tècnic (99 hores), Volum (132 hores), Taller de cordovans i guadamassils (132 hores), Materials i tecnologia de la pell (99 hores), Taller de tècniques artístiques en pell (363 hores), Taller de tècniques de restauració de pell (132 hores), Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (119 hores), Crèdits i hores de lliure disposició del centre (132 hores).

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny en Tècniques escultòriques en pell.

2. Gràfica Publicitària (LOE)

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de gràfica publicitària, amb els controls de qualitat corresponents, i de les aplicacions vinculades a la comunicació gràfica, fer-ne el seguiment posterior i el control de qualitat en la indústria gràfica, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

La durada és de 2.000 hores (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Les pràctiques en empreses t'ajudaran a accedir a un lloc de treball.

Mòdul: Fonaments de la Representació i l'Expressió Visual (99 hores), Fonaments del Disseny Gràfic (99 hores), Fotografia (99 hores), Història de la Imatge Publicitària (99 hores), Llenguatge i Tecnologia Audiovisual (198 hores), Mitjans Informàtics (99 hores), Projectes de Gràfica Publicitària (400 hores), Projecte Integrat (99 hores), Teoria de la Imatge (66 hores), Teoria de la Publicitat i Màrqueting (99 hores), Tipografia (198 hores), Formació i Orientació Laboral (66 hores), Crèdits de lliure disposició: Packaging (99 hores), Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers (280 hores).

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny en Gràfica Publicitària.

3. Gràfica Audiovisual (LOE). Modalitat 3x2

L’organització curricular del cicle formatiu de Gràfica audiovisual al nostre centre s’ofereix en itinerari forçat en la modalitat 3×2, aquesta fórmula permet cursar un segon curs de l’especialitat Gràfica audiovisual si prèviament has obtingut la titulació de Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en Gràfica publicitària.
Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica audiovisual, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

La durada dels estudis de gràfica audiovisual és de 1.030 hores, 1 curs acadèmic, de les quals 850 h es realitzen a l’escola i 180 h en formació en centres de treball (pràctiques).

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.

Mòdul: Guió i Estructura narrativa (99 hores), Projectes de Gràfica audiovisual (355 hores), Projecte Integrat (99 hores), Tècniques 3D (198 hores), Crèdits de lliure disposició: Mapping (99 hores), Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers (180 hores).

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny en Gràfica Audiovisual.

Consulteu a l’Escola municipal d’art i disseny La Gaspar, les condicions i requisits per cursar aquests estudis reglats.

  • Compartir