Sou a: Govern Obert i Ensenyaments Artístics / Govern Obert / Participació ciutadana

Consells Territorials de Districte

La participació ciutadana a la ciutat d’Igualada està regulada pel Reglament Orgànic Municipal i s’estructura de forma territorial o de forma sectorial a partir de diferents òrgans, un dels quals són els Consells Territorials de Districte.
L'Ajuntament d'Igualada no té aprovat un reglament de participació ciutadana. 

La participació ciutadana a la ciutat d’Igualada està regulada pel Reglament Orgànic Municipal i s’estructura de forma territorial o de forma sectorial a partir de diferents òrgans, un dels quals són els Consells Territorials de Districte.

Consells Territorials de Districte

Igualada està dividida en 6 districtes a efectes de participació ciutadana, cadascun dels quals té el seu Consell Territorial, presidit pel regidor/a delegat.

 
  • Districte Centre
  • Districte Ponent
  • Districte Pla de Sant Magí
  • Districte Llevant
  • Districte Les Comes
  • Districte Sesoliveres – Pla de la Massa
 

Els límits dels Consells Territorials es detallen en el plànol adjunt:

Plànol dels districtes

Els Consells Territorials tenen caràcter consultiu i en formen part representants dels grups municipals presents a l'Ajuntament, les entitats amb seu i activitat en el districte i 10 ciutadans i ciutadanes del districte a títol individual. Els representants dels veïns i veïnes s’escullen per sorteig entre totes les persones majors de setze anys empadronades al districte i es renoven cada dos anys.

Entre les seves funcions hi ha la de recollir propostes o valoracions relatives a les actuacions municipals en el Districte i informar de propostes d'actuació municipals (urbanisme, vialitat, pressupostos, neteja, serveis a les persones, ...), d’interès per al districte o la ciutat.

Aquests Consells hauran de reunir-se de forma ordinària tres vegades cada any, sense perjudici que es facin altres reunions de caràcter extraordinari, quan la majoria del Consell ho trobi necessari.

 • Compartir