Bústia Ciutadana

Per fer-nos arribar tot tipus de suggeriments de millora a l'ajuntament d'Igualada

La Bústia Ciutadana és un canal de comunicació de la ciutadania amb l'ajuntament d'Igualada a través del qual es poden fer arribar tot tipus de queixes i suggeriments de millora, amb la voluntat de contribuir constructivament a millorar tots junts la ciutat, en els seus diferents àmbits de gestió.

Es tracta d'un servei que es vehicula a través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana en coordinació amb els diferents serveis i departaments de l'ajuntament. 

  • Compartir