Sou a: Inici / Serveis / Habitatge / Avalloguer

Avalloguer

Regidoria responsable: Qualitat Urbana

Descripció del servei:

L’avalloguer és una cobertura a persones propietàries per al cobrament de rendes de lloguer.

El règim de cobertures o Avalloguer consisteix a assegurar a les persones físiques o jurídiques arrendadores que siguin propietàries o usufructuàries d’habitatges, amb contractes formalitzats a l'empara de l'article 2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, la percepció d'una quantitat equivalent a un màxim de tres mesos de renda en el cas d'instar un procés judicial per a resoldre el contracte d’arrendament per impagament de la renda per part de la persona arrendatària, amb les condicions i els requisits establerts en aquest decret.

S’informa de l’opció d’annexar aquesta cobertura als contractes d’arrendament, com a garantía de cobrament de rendes.

Enllaç Avalloguer al portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya.


Qui pot rebre aquest servei?

Les persones físiques o jurídiques de la ciutat d'Igualada, arrendadores d'habitatges que compleixin els requisits.


S'ha de pagar?

No. Aquest servei és gratuït.

Com s'hi accedeix?

Ajuntament d’Igualada – Departament d’habitatge.

De dilluns a dijous:de les 08:00h a les 15h.
Divendres:  de les 8:00h. a les 14h.
Horari d’estiu: de dilluns a divendres de les 8h a les 14h.

  • Compartir