Sou a: Acció Social i Habitatge / Atenció a les Migracions

Atenció a les migracions

El servei d'atenció a les migracions ofereix informació i orientació en mobilitat internacional: immigració, emigració i retorn.

Servei municipal que ofereix atenció, informació, orientació i suport en mobilitat internacional, incloent: immigració, emigració i retorn.

Immigració:

  • Acollida i informació general (cursos de coneixement de la societat catalana).
  • Assessorament jurídic i tramitació de documentació relacionada amb estrangeria a través del servei del CITE.
  • Informació i accés als cursos d’aprenentatge del català i el castellà.
  • Tramitació dels informes d’inserció social i integració

 Emigració/Mobilitat:

  • Assessorament respecte a la documentació necessària per emigrar amb garanties.
  • Exportació de les prestacions o el subsidi de desocupació; permís de llarga duració de la Unió Europea, a través del servei del CITE.

 Retorn:

  • Informació i orientació per catalans retornats a Catalunya.
  • Informació i orientació per estrangers que volen retornar al seu país d’origen.

  • Compartir