Sou a: Acció Social i Habitatge / Atenció a les Migracions / Servei de Primera Acollida

Servei de Primera Acollida

El Servei de Primera Acollida és un servei que presta l’Ajuntament d’Igualada i que està cofinançat per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu de la Unió Europea.

El Servei de Primera Acollida és un servei que presta l’Ajuntament d’Igualada i que està cofinançat per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu de la Unió Europea. Aquest servei s’emmarca en la Llei d’Acollida de les Persones Immigrades i de les Retornades a Catalunya i el Decret 150/2014, de 18 de novembre.
El Servei de Primera Acollida pretén promoure l’autonomia personal de les persones i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania. Per aconseguir-ho ofereix un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

Els continguts dels cursos es divideixen en tres mòduls:
• Llengua: un mòdul per aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials.
• Coneixements laborals: un mòdul sobre el mercat de treball amb una durada mínima
de 15 hores.
• Societat catalana: un mòdul per conèixer el municipi i els serveis de l’entorn més proper amb un mínim de 15 hores.

                          

Poden sol·licitar l’accés al Servei de Primera Acollida totes les persones estrangeres recent arribades empadronades a Igualada.

Com s'hi accedeix?
L'accés al Servei és a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o el Servei d’Atenció a les Migracions poden donar hora per accedir al servei.

Oficina d’Atenció Ciutadana
Plaça de l’Ajuntament, 1
Tel. 93.803.19.50

Servei d’Atenció a les Migracions
Espai Cívic Centre
C/Trinitat 12, 2n pis, espai 5
938031950 ext.4423

  • Compartir