Sou a: Dinamització Econòmica / Sectors estratègics / Parc d'Innovació del Cuir i la Marroquineria

Parc d'Innovació del Cuir i la Marroquineria

El Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria, situat al sud de l’A-2, acollirà les indústries adoberes ubicades ara al barri del Rec d’Igualada i usos terciaris complementaris, amb dues zones de sistemes públics.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat inicialment al mes de novembre de 2014 el Pla director urbanístic (PDU) del Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria amb l’objectiu de reordenar aquests tres sectors dels municipis d’Igualada, Jorba i Òdena, per permetre l’execució directa d’un nou parc empresarial que potenciarà i dinamitzarà el motor econòmic que constitueix la indústria adobera d’Igualada. Una vegada feta l’aprovació inicial, el nou PDU s’exposa a informació pública durant 45 dies, per després ser sotmès a audiència dels ajuntaments implicats durant un mes més. Després de resoldre les possibles al·legacions, la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya (CPTUC) serà l’encarregada de l’informe previ a l’aprovació definitiva pel conseller de Territori i Sostenibilitat. El Pla aborda la reubicació d’aquestes empreses, actualment situades al barri igualadí del Rec, i possibilita així la seva modernització, juntament amb la instal·lació d’altres companyies de serveis d’innovació o tecnològiques. El PDU servirà també per relligar aquestes tres àrees i millorar-les paisatgísticament, tot creant una xarxa de camins connectors situats al llarg de l’eix barri Adober-torrent de l’Espelt-municipi d’Òdena-Camí de Sant Jaume.

Tres sectors especialitzats · La superfície que abasta del PDU, un total de 43,81 hectàrees, es troba dividida en tres sectors discontinus ubicats als municipis d’Igualada, Jorba i Òdena que es consideren d’interès supramunicipal atès el seu privilegiat accés a infraestructures, especialment a l’autovia A-2. Són els següents:
  • Pla de Can Blasi: són 24,37 hectàrees actualment dedicades a usos agrícoles. Es tracta d’una zona molt propera a l’Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI). Acollirà la reubicació de les indústries adoberes del barri del Rec, tot i que també es permetran usos terciaris per facilitar la implantació d’empreses i millorar la seva competitivitat. En cap cas s’admetrà l’ús residencial.
  • Àmbit de l’Espelt: de 7,71 hectàrees, correspon a una antiga finca amb granges, al terme d’Òdena, i topogràficament ocupa un petit turó. Precisament per la seva condició de fita visual acollirà equipaments supramunicipals en la part més elevada, dedicats a usos educatius, culturals o esportius, envoltats d’un parc territorial de gran extensió.
  • Àmbit de Fàtima Nord: situat a continuació de la trama urbana consolidada d’Igualada, equival a 11,72 hectàrees on s’havia d’ubicar una Àrea Residencial Estratègica (ARE) que, finalment, es va deixar sense efecte. Es tracta d’una zona alterada topogràficament per l’activitat d’extracció de guixos que s’hi va realitzar i constitueix una porta d’entrada a Igualada que el PDU veu necessari integrar paisatgísticament.

Modificació del PDU de la Conca d’Òdena · Amb el PDU Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria es modifica puntualment el Pla director urbanístic (PDU) de la Conca d'Òdena, un planejament que va ser aprovat l’any 2008. Aquell PDU preveia ja un sector anomenat Parc Tecnològic i Empresarial, de 31,1 hectàrees. En una part d’aquell Pla, concretament en 24,37 hectàrees, és on el PDU aprovat avui ubica el Parc d’Innovació del Cuir i de la Marroquineria.

Més informació al WEB de la Generalitat de Catalunya.

  • Compartir