Sou a: Dinamització Econòmica / Subvencions i Ajuts / Ajuts per a autònoms

Ajuts per a autònoms

SUBVENCIONS DE FOMENT A LA CONSOLIDACIÓ D'UNA ACTIVITAT ECONÒMICA QUE HA ESTAT POSADA EN MARXA PER PART DE TREBALLADORS/ES AUTÒNOMS/ES

Consolidació d'una activitat econòmica que ha estat posada en marxa per part de treballadors/es autònoms/es.

Requisits bàsics a complir:

a) Ser persona física desocupada que s'hagi donat d'alta d'autònom entrel'1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

b) Que l’alta d’autònom es mantingui fins a 31 de desembre de 2020 ininterrompudament.

c) L'activitat empresarial i/o professional no es podrà simultaniejar amb qualsevol altre activitat per compte d'altri.

L'Ajuntament d’Igualada subvencionarà la quota mensual del RETA a pagar durant el tercer any des de l'alta al RETA, a raó de 50€ mensuals, un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte, amb un import màxim total de 500€.

Aquests percentatges de subvenció podran variar a la baixa, segons sigui el nombre de sol·licituds aprovades i la disponibilitat econòmica resultant.

Per ampliar-ne la informació i també tramitar la subvenció podeu accedir a través del següent ENLLAÇ

  • Compartir