Sou a: Dinamització Econòmica / Subvencions i Ajuts / Subvenció per a la creació de llocs de treball estable per part d'empreses o entitats igualadines

Subvenció per a la creació de llocs de treball estable per part d'empreses o entitats igualadines

Són ajudes a les empreses i les entitats que en el decurs del darrer any, hagin realitzat contractacions indefinides o bé que hagin convertit contractes temporals en contractes indefinits.

Subvenció per la creació de llocs de treball estable per part de les empreses i/o entitats igualadines, que hagin concorregut a la creació de llocs de treball estables durant el període objecte de la subvenció.

Cada lloc de treball estable que obtingui subvenció es dotarà amb la quantitat mínima de 600 euros o podrà dotar-se en la seva part proporcional en cas de contractacions a temps parcial o contractacions de fixes discontinus, sempre i quan la jornada parcial sigui igual o superior al 50% (es prendrà com a referència la jornada laboral completa de 40 hores setmanals).

Les contractacions indefinides a temps parcials inferiors al 50% d’una jornada laboral no s’admetran a tràmit.

Per ampliar-ne la informació i també tramitar la subvenció podeu accedir a través del següent ENLLAÇ

  • Compartir