Sou a: Dinamització Econòmica / Subvencions i Ajuts / Subvencions reintegrables per al foment de l'activitat econòmica per la incidència del COVID-19

Subvencions reintegrables per al foment de l'activitat econòmica per la incidència del COVID-19

Subvenció de caràcter reintegrable per reprendre o adaptar la seva activitat econòmica pels efectes causats per la pandèmica del COVID 19.

Aquestes ajudes estan limitades als establiments on es desenvolupen les activitats indicades sempre que compleixin les dues condicions següents:

  • Que durant l'exercici 2019 no hagin superat la facturació de 700.000 euros.
  • Que en la data inicial de sol•licitud de la subvenció tinguin menys de deu treballadors.

Per ampliar-ne la informació i també tramitar la subvenció podeu accedir a través del següent ENLLAÇ

  • Compartir