Altres serveis

Formació d'usuaris: visites programades per a grups, visites escolars, formació individual en l'ús del catàleg, suport específic per a grups de treball.

Punt de suport de la UOC: es facilita un PC amb Internet i informació sobre estudis, matriculació, textos, servei de préstec, etc. en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (2a planta).

Suport a deficients visuals: la Biblioteca disposa d'una telelupa (eina per amplicar textos) i d'un programa que permet navegar per Internet mitjançant instruccions de veu (Magic).

Punt d'intercanvi: espai situat al vestíbul on es dipositen llibres donats pels usuaris que no interessen pel fons de la Biblioteca ni per enviar a les biblioteques d'Amèrica del Sud, amb les quals es col·labora habitualment. L'intercanvi és gratuït, lliure i obert a tothom. Et pots endur llibres a casa sense haver de retornar-los.

També pots trobar:

  • Fotocopiadors d'autoservei
  • Guixetes
  • Compartir