Sou a: Entorn Comunitari i Cooperació / Cooperació i solidaritat

Cooperació i solidaritat

La creació i la regulació d’aquesta comissió va ser aprovada per l’Ajuntament d´Igualada en la sessió plenària del 12 de juliol de 1994. Des de llavors, aquesta regulació ha esdevingut un marc per al seu funcionament, però s’ha primat en tot moment una interpretació flexible per tal d’adaptar la comissió a les circumstàncies concretes i aconseguir un funcionament pràctic i eficaç per als seus objectius.

La ciutat d’Igualada des de fa molt temps està preocupada pels problemes del tercer món. Aquesta preocupació ha motivat l’existència d’una sèrie d’entitats i persones que s’han dedicat a ajudar els habitants d’aquests països. Aquestes entitats i persones, generalment, no han actuat d’una manera conjunta sinó seguint la seva pròpia iniciativa. Creiem que una coordinació en els seus esforços seria molt profitosa per assolir-ne un major rendiment.

L’Ajuntament d’Igualada en el pressupost de 1993, va incloure una partida de Cooperació a l’Àrea de Benestar Social amb la pretensió d’incrementar-la per tal d’apropar-la cada vegada més al 0,7 % citat. Alhora ha engegat una sèrie d’accions incloses en el Programa de cooperació, com poden ser la campanya “Igualada amb Sarajevo”, el suport al programa dels refugiats bosnians de Creu Roja Anoia i altres projectes.

Actualment, l’Ajuntament d’Igualada té signats 3 protocols d’amistat i col·laboració en l’àmbit de la cooperació internacional amb:

  • Comunitat de Nueva Esperanza (El Salvador).
  • Mahbes, campament de refugiats sahrauís (Tinduf).
  • Tràvnik, municipi de Bòsnia.

A partir de 1993 s’han finançat diferents projectes de cooperació.

  • Compartir