Adoberia de Cal Granotes

Cal Granotes és una construcció industrial del segle XVIII que simbolitza l’activitat més singular d’Igualada, la transformació de pells crues en cuir: l’adob de la pell. Mitjançant una interessant posada en escena de l’ofici i les eines, s’hi explica el procés artesanal utilitzat abans de la industrialització, en aquest mateix edifici, per adobar pell grossa —pell bovina— a partir dels tanins continguts en les fustes, escorces, fruites o fulles de diverses plantes. Les corretges d’embarrats de les antigues màquines mogudes amb màquina de vapor, els guarniments de bèsties de càrrega o les soles de sabata fabricades a Igualada amb el cuir d’adob vegetal van tenir sempre un gran reconeixement.

L’antiga adoberia conserva les dues plantes característiques d’aquests establiments: la ribera i l’estenedor. Als clots de la planta baixa o ribera s’hi remullaven, pelaven, descarnaven i adobaven partides de pells salades de procedència espanyola i de pells seques africanes, asiàtiques o americanes. Un cop adobades, eren pujades a l’estenedor per assecar-les, estirar-les, engreixar-les i polir-les. Tot plegat, el cuir estava llest un any després, per ser expedit bé enfardat, bé trepanat en forma de sola o taló de sabata. Actualment, el procés dura set o vuit dies.

  • Compartir