Sou a: Acció Social i Habitatge / Igualtat de gènere / Atenció a les dones / Servei d’Atenció i Acolliment d’Urgència

Servei d’Atenció i Acolliment d’Urgència

Servei que ofereix acolliment temporal de curta durada a les dones que pateixen o han patit situacions de violència masclista i, si escau, als seus fills i filles, per tal de garantir la seva seguretat.

L’accés a aquest servei es gestiona des dels Serveis Socials d'Atenció Primària municipals, el SIAD, el SIE i, fora dels horaris habituals, des dels Mossos d'Esquadra i/o Policia Local.

El servei està disponible les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.

  • Compartir