Sou a: Acció Social i Habitatge / Acció Comunitària Inclusiva

Acció Comunitària Inclusiva

És la intervenció social que busca de manera intencionada i planificada desenvolupar potencialitats de les persones a partir de processos d'acompanyament i autonomia, dinamitzar i enfortir els vincles socials entre els diferents actors que conviuen en el mateix territori amb l'objectiu de disminuir les desigualtats d'accés a les esferes d'inclusió social de les persones, promoure el desenvolupament social dels territoris, i millorar la qualitat de vida de les persones.

PLA LOCAL D'ACCIÓ COMUNITÀRIA INCLUSIVA (PLACI)

Antecedents

Al 2009 vam iniciar l'aventura de la Inclusió fins a desenvolupar una Oficina Tècnica, un Observatori Social, la Xarxa per la Inclusió i un Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social que va ser aprovat pel Ple municipal al 2012.

Aleshores definíem la inclusió com un procés que assegura que totes les persones tenen les oportunitats i els recursos necessaris per a participar plenament en la vida econòmica, social i política i per a gaudir d'unes condicions de vida normals.La inclusió està relacionada amb la integració, la cohesió i la justícia social. Una societat inclusiva per tant, disposarà i habilitarà mecanismes per a assegurar la garantia dels drets humans, la dignitat i la ciutadania activa de totes les persones que la composen.

En aquest 2020 passem a ser PLACI, amb l'aprovació per unanimitat en el Ple municipal, i això vol dir que sumem a la inclusió l'acció comunitària. És amb el suport de la comunitat, dels agents del  territori, que aconseguirem la inclusió i la cohesió social.

Missió 

El PLACI d'Igualada té la missió d'aportar la mirada inclusiva a la ciutat, a l'organització municipal, serveis, entitats i ciutadania  per tal d'establir una estratègia de ciutat innovadora i compartida amb els agents del territori que permeti millorar les condicions de vida de la ciutadania, potenciant processos personals i comunitaris que afavoriran la cohesió social.

Principis Orientadors

  Cooperació                                          Coneixement                                            Claredat

                                   Innovació                                               Apoderament                                     

 Mirada Comunitària                             Participació                                     Sensibilització                                           

                                    Equitat                                                Impacte Inclusiu 

  • Compartir