Observatori Social

L'Observatori té com a finalitat apropar-se a la realitat de l'exclusió social d'Igualada.

Un producte de l'Observatori és el document diagnòstic que es va anomenar "Aproximació a la realitat de l'exclusió social d'Igualada". S'actualitza cada any des del 2010.

Es poden consultar des d'aquest lloc els informes d'inclusió dels anys 2014-2015 i 2016-2017. 

Aquest document s'ha creat definint una bateria d'indicadors per actualitzar dades quantitatives, fent grups de discussió per conèixer de primera mà quina és la realitat amb la que viu la ciutadania, fent entrevistes a persones que treballen des d'una perspectiva inclusiva, recollint estudis, informes i anàlisi en relació a les dimensions de la inclusió socials i als col·lectius vulnerables.

El document ha de permetre identificar els principals factors generadors d'exclusió, detectar quina població es troba en major vulnerabilitat i risc, i també, observar i analitzar quines són les accions que, tant des de l'àmbit públic com privat, es duen a terme per promoure una major inclusió.

L'Observatori amb la finalitat d'apropar-se a la realitat social d'Igualada, en termes d'exclusió-inclusió, ho fa creant:

  • Un espai d'intercanvi de dades informacions entre tots els agents implicats.
  • Un espai de reflexió i debat sobre la realitat social d'Igualada.
  • Documents de referència per a la planificació de l'acció.

Any 2014Any 2015Any 2016/17Any 2018Any 2020
Informe d'inclusió socialPDFPDFPDFPDFPDF

 

  • Compartir