Masoveria urbana

La masoveria urbana és un concepte innovador que neix de l’antiga masoveria, una cessió temporal del propietari d’una terra a uns masovers, els quals s’encarregaven del manteniment del mas i l’explotació de les terres pertanyents a la finca, a canvi de no pagar lloguer monetari i quedar-se una part de la collita.

Així doncs, traslladant-ho a l’actualitat, la masoveria urbana és una forma alternativa d’accés a l’habitatge que consisteix en un acord entre la part propietària d’un immoble en desús i que requereix de diverses rehabilitacions, i la part masovera, les quals marquen un temps determinat de carència de contracte de lloguer que justifiqui certa inversió de temps, material i recursos humans. És a dir, és una forma de posar en contacte propietaris d’immobles que requereixen de rehabilitacions per ser habitats, amb persones que necessiten un habitatge i tenen els recursos i el temps per realitzar les rehabilitacions esmentades.

Per a més informació: Accés a les bases de la convocatòria

ENLLAÇ AL TRÀMIT: Subvenció per a accedir al Programa de Masoveria Urbana

  • Compartir