Sou a: Acció Social i Habitatge / Oficina Local d'Habitatge / Subvencions per a obres d'arranjament d'habitatges buits

Subvencions per a obres d'arranjament d'habitatges buits

Subvencions per a obres d'arranjament d'habitatges buits, per destinar-los a lloguer amb preus assequibles

Es tractaria d’una convocatòria de subvencions per adequar habitatges buits del parc privat del municipi d’Igualada, a les condicions d’habitabilitat, accessibilitat i/o eficiència energètica exigida per la normativa vigent, mitjançant l’execució d’obres de rehabilitació o reforma i posada al dia de l’interior dels habitatges de manera que aquests puguin destinar-se a lloguer amb preus assequibles

ENLLAÇ al tràmit:  Subvenció per a l'arranjament d'habitatges buit per destinar-los a lloguer amb preus assequibles

  • Compartir