Sou a: Acció Social i Habitatge / Oficina Local d'Habitatge / Pla Local d'Habitatge

Pla Local d'Habitatge

El Pla Local d’Habitatge (PLH) és un instrument de planificació reglada recollit a la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge que té per objectiu la definició de les polítiques locals d’habitatge. De contingut analític, estratègic i operatiu, és un document complex i de gran escala. En el document s’estableixen els compromisos municipals en matèria d’habitatge i és el marc de treball de les intervencions en habitatge per un període de 6 anys.


A continuació podeu consultar i també descarregar el Pla Local d’Habitatge d’Igualada, aprovat definitivament el 24 de setembre de 2022.

ENLLAÇ AL PLA LOCAL D'HABITATGE

  • Compartir