Sou a: Dinamització Econòmica / Ocupació / Espai de recerca de feina

Espai de recerca de feina

L’Espai  de Recerca de Feina és un programa subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu.  Té com a finalitat accelerar la incorporació al món laboral de les persones demandants d’ocupació, promovent la recerca organitzada, sistemàtica i activa de feina a través d’Internet i ajudant a superar les dificultats inherents als processos de recerca de feina, tot adquirint les competències necessàries per continuar realitzant, un cop finalitzat el servei si s’escau, una recerca autònoma.

 

El dispositiu d’inserció laboral Espai de Recerca de Feina es nodreix de persones participants/usuàries a través de la derivació des de l’oficina del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de l’Anoia.

Els requisits de les persones beneficiàries de l’Espai de Recerca de Feina són els següents:

1) Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació a les Oficines de Treball de la Generalitat

2) Disposar de 4 hores diàries, o bé  dilluns i dimecres o bé dimarts i dijous, durant 8 sessions.

3) Autonomia suficient en informàtica i Internet.

4) Tenir coneixement de català i/o castellà.

5) Mostrar una voluntat ferma per incorporar-se de forma immediata al mercat de treball.

6) Tenir clar l’ objectiu professional.

 

Tota persona interessada a participar del programa, s’han d’adreçar a l’Oficina de Treball de la Generalitat que li correspon. Les acciones són 100% gratuïtes i estan destinades a persones en situació d’atur que tenen definit el seu objectiu professional, disposen d’autonomia suficient en informàtica i Internet i mostren disponibilitat i interès per participar del programa

Podeu obtenir més informació a la pàgina web del SOC: 

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/

    

  • Compartir