Sou a: Dinamització Econòmica / Ocupació / Projecte Atenea

Projecte Atenea

Atenea és un programa innovador que fomenta la inserció laboral de dones amb un alt nivell de qualificació professional que, tot així, tenen dificultats alhora d’integrar-se al món laboral, o de promocionar-se dins l’empresa.

Atenea és un programa innovador que vol fomentar la igualtat d'oportunitats home/dona en l'accés al mercat de treball, amb l’objectiu de fomentar la inserció laboral de dones que tenen un alt nivell de qualificació professional i que, tot així, tenen dificultats alhora d’integrar-se al món laboral, o bé de promocionar-se dins l’empresa.

Durant aquest any 2019, Atenea comptarà amb la participació de 30 dones amb perfil professional alt, és a dir, amb una titulació tècnica superior o universitària, o bé amb una trajectòria professional consolidada, que volen ocupar llocs de treball adequats als seus perfils professionals.

El projecte s’inicia el 28 de gener, amb un primer grup de 15 participants amb el qual es treballarà durant tot el primer trimestre. El segon grup, amb 15 dones més, s’iniciarà el 2 d’abril i es treballarà amb ell durant el segon trimestre del 2019.

ATENEA

 
El projecte preveu la realització d’itineraris individualitzats, i les participants duen a terme tres tipus d'accions:

1) Orientació professional i elaboració del propi projecte profesional: acompanyament en tot el procés de recerca de feina i d’inserció laboral, mitjançant sessions grupals i tutories individuals.

2) Formació grupal a través del següents tallers:

  • educació emocional per treballar competències emocionals i actitudinals que afavoreixin la recerca de feina i inserció laboral.
  • estratègies i tècniques per a la recerca activa de feina: per ampliar informació sobre el mercat de treball, elements de les candidatures, fonts de recerca feina, entrevistes, networking, pla d’acció...
  • sessions de networking amb empreses i reclutadors per generar oportunitats professionals per a les participants i que les empreses coneguin potencials candidates per a cobrir possibles vacants d’ocupació.

3) Pràctiques laborals a les empreses on les participants poden millorar el seu perfil professional i afavorir la seva inserció laboral.


El projecte Atenea està organitzat per l’Ajuntament d’Igualada i el Consell Comarcal de l'Anoia. Aquesta actuació s'emmarca en el projecte “Treball a les 7 comarques” i està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

Informa't!
Per a més informació es pot contactar amb Ig-Nova Ocupació, al carrer Lleida 78, trucar al 93 805 57 10 o bé enviar un correu electrònic a ignovaocupacio@aj-igualada.net

       

  • Compartir