Sou a: Dinamització Econòmica / Ocupació / Treball i Formació

Treball i Formació

El programa "Treball i Formació", del Servei d’Ocupació de Catalunya, permetrà la contractació de 26 persones. S'adreça especialment a persones majors de 45 anys que no reben cap ajut, a beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, o bé a dones en situació d'atur.

El desembre de 2018, l’Ajuntament d’Igualada va rebre una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la contractació de 26 persones en marc del programa “Treball i Formació”.

El Projecte va dirigit a la millora de l’ús, la funcionalitat i l’accessibilitat de diferents espais públics dels districtes Centre, Sesoliveres, Pla de Sant Magí, Llevant i Ponent d’Igualada, i inclou quatre línies:

  • Línia PANP Treball i Formació adreçat a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestacions per desocupació i/o subsidi, preferentment més grans de 45 anys. Subvencionat amb fons de finançament FBEPAO del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 

  • Línia PRGC Treball i Formació per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania. Subvencionat amb fons de finançament propi del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Aquestes actuacions són elegibles a través del Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014 – 2020, núm. CCI2014ES05SFOP007 del Fons Social Europeo, amb un cofinançament del 50%

 

  • Línia DONA Treball i Formació per a dones en situació d’atur. Subvencionat amb fons de finançament propi del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Aquestes actuacions són elegibles a través del Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014 – 2020, núm. CCI2014ES05SFOP007 del Fons Social Europeo, amb un cofinançament del 50%.

 

  • Acció COOR Coordinació i suport. Subvencionat amb fons de finançament FBEPAO del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 

Les persones contractades per l’Ajuntament rebran una formació en competències transversals de 30 hores de durada.

  • Compartir