Sou a: Dinamització Econòmica / Ocupació / Prospecció Empresarial

Prospecció Empresarial

En aquest programa es pretén posar en contacte les necessitats de les empreses amb les possibilitats que ofereix el mercat de treball. En aquest sentit, es fa una tasca doble, tan de sensibilització sobre el personal disponible a les borses de treball i de captació dels perfils demandats per les empreses, així com possibles necessitats de formació. També dins d’aquest objectiu hi ha inclosa la sensibilització respecte a la igualtat en l’empresa, informant sobre els plans d’igualtat i incentivant-ne la seva realització.

Servei de prospecció: 

  • Detecció de necessitats de les empreses 
  • Assessorament en plans d’igualtat  

LOGO ISO Aquest servei es troba certificat sota la norma ISO 9001:2015

  • Compartir