Sou a: Entorn Comunitari i Cooperació / Prevenció de les Addiccions / Programa Comunitari de Prevenció de les Addiccions 2016-2019

Programa Comunitari de Prevenció de les Addiccions 2016-2019

Programa Addiccions

L'Ajuntament d'Igualada dissenya i porta a terme actuacions de prevenció de drogodependències, alhora que estructura i dinamitza espais de coordinació entre professionals dels diversos àmbits i serveis implicats.

El Programa Comunitari de Prevenció de les Addiccions 2016-2019 emana del Pla de Salut d'Igualada 2015-2018 i segueix els criteris de la Llei 18/2009 de Salut Pública; del Pla director de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya i del Llibre blanc de la prevenció a Catalunya. 

El Programa es basa en un model comunitari de la salut, entenent que hi ha un seguit de condicionants de caire social (nivell econòmic, nivell educatiu, condicions laborals, d'habitatge, entorn familiar, etc.) que incideixen en l'estat de salut de les persones. És per això que s'ha treballat a partir de la cerca de l'equitat i la justícia social, eliminant així les desigualtats en l'accés als recursos.

Ha estat un treball transversal, interdisciplinar i participatiu entre les diferents àrees de l'Ajuntament i els actors implicats en la prevenció d'addiccions a Igualada.

El Programa Comunitari de Prevenció de les Addiccions ha d'esdevenir un marc de referència per a tothom qui treballi en la prevenció del consum de drogues al municipi, amb l'objectiu d'aconseguir donar respostes més coordinades i amb més força. 

  • Compartir