Sou a: Entorn Comunitari i Cooperació / Recomanacions estacionals / Campanya de Vigilància de l'Ozó Troposfèric

Campanya de Vigilància de l'Ozó Troposfèric

Igualada s’adhereix a la campanya anual de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric que porta a terme el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

L'ozó és un gas incolor, invisible i d'olor agradable que es troba de manera natural a l’atmosfera, però quan les concentracions d’ozó superen un llindar determinat, poden afectar les persones i cal prendre mesures d’autoprotecció.

Durant primavera i estiu, i de manera especial des de mig matí i fins ben entrat el vespre, les condicions meteorològiques n'afavoreixen la seva formació, augmentant-ne la seva concentració, i és per això que el servei de vigilància i control de l'aire ens informarà en cas que hi hagi una previsió de superació d'aquests llindars per tal de poder prendre les mesures de prevenció adients.

Efectes sobre la salut, consells i recomanacions:

Tríptic informatiu de la campanya 

* La superació del llindar d’informació (180 µg/m³ en 1 hora), no s’ha d’interpretar com un risc per la població en general. Només significa que aquelles persones més sensibles a la contaminació atmosfèrica, podrien notar alguna afectació.


Més informació:

Twitter:

@mediambientcat  #ozó2019

  • Compartir