Sou a: Qualitat Urbana / Medi Ambient / Pla Local de Prevenció de Residus Municipals / Concurs de receptes de cuina d'aprofitament

Concurs de receptes de cuina d'aprofitament

Bases legals del Concurs de fotografia a twitter i instagram

Bases legals del Concurs de fotografia a twitter i instagram

1. Entitat organitzadora i finalitat del present concurs.

Aquesta activitat promocional serà organitzada per l’Ajuntament d’Igualada, amb domicili a la Plaça de l'Ajuntament, 1 (08700) Igualada, Barcelona, amb la finalitat de premiar 3 fotografies de receptes d’aprofitament: la més original, la que aprofiti més aliments i la més sana.

2. Persones a les que es dirigeix el concurs                  

Poden participar en el concurs aquelles persones majors d'edat que resideixin a Igualada. A més han de ser seguidors del compte de Twitter de l’Ajuntament d’Igualada (@ajigualada). Si no ho és haurà de prémer el botó ”segueix" a través de la pàgina de l’Ajuntament (@ajigualada).

3. Data del concurs

El present concurs estarà actiu des del dissabte 2 de juliol fins el divendres 12 d’agost, ambdós inclosos.

4. Concurs i Premis / Mecànica de participació i obtenció de premis

Als perfils de Twitter i d’Instagram de l’Ajuntament d’Igualada s’anunciarà el concurs que consistirà en què l'usuari publiqui al seu perfil de Twitter o d’Instagram una fotografia amb l’etiqueta #receptaigd, el seu nom, i esmenti @ajigualada i l’etiqueta #igdredueixresidus.

La fotografia ha de ser d’una recepta realitzada a partir de l’aprofitament de menjar que ha sobrat d’altres d’àpats. Només es tindrà en compte una foto per recepta, però es podran enviar tantes receptes diferents com es vulgui.

Un cop finalitzada la promoció, un jurat format per l’Alcalde Marc Castells, el xef David Andrés i en Joan Fontanella membre de la organització de VadeFoodies, escollirà la fotografia guanyadora de cada categoria (la més original, la que aprofita més aliments, i la més sana).

El premi consistirà en tres vals de compra de 50 euros per gastar al Mercat Municipal de la Masuca fins al 30 de novembre de 2016.

5. Comunicació del premi

En un termini de 8 dies després d'acabar el concurs es publicarà a la pàgina de Twitter de l’Ajuntament d’Igualada els 3 guanyadors del concurs. Per obtenir el premi l'usuari ha de confirmar les seves dades per correu privat a través de Twitter.

Passats tres dies des de la publicació del guanyador a Twitter, si aquest no es posa en contacte amb l'Ajuntament per a la confirmació de les seves dades o l’Ajuntament no es pot posar en contacte amb ell per la causa que sigui, perd la condició de guanyador i es contactarà amb el suplent.

El premi s’haurà de recollir el dia 23 d’agost a les 20h 45’ a l’acte que es realitzarà a la plaça de l’Ajuntament durant la festa major d’Igualada, on l’Alcalde es farà una fotografia amb els guanyadors de cada categoria donant els premis corresponents. Aquestes fotografies es publicaran a les xarxes socials i al web de l’Ajuntament d’Igualada.

En cas que el concurs no aconsegueixi comptar amb 10 participants, aquest serà declarat desert.

Els premis, sota cap circumstància, no es podran canviar per qualsevol altre obsequi ni canviar-se per la seva compensació equivalent en metàl·lic.

6. Responsabilitats

L'Ajuntament d'Igualada es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquest concurs si així ho considerés convenient o si tinguessin lloc supòsits especials pel que impedeix la realització del mateix o succeïssin circumstàncies excepcionals que impedissin la seva realització.

Igualment, l’Ajuntament es reserva el dret d’eliminar les fotografies o comentaris que no s’adeqüin a la seva filosofia o que es considerin ofensius per a altres internautes. No es responsabilitzarà per les afirmacions de terceres persones que es facin a través de la xarxa social, podent portar a terme les actuacions judicials que consideri pertinents contra les mateixes. Tampoc es responsabilitzarà dels danys o perjudicis que poguessin ocórrer quan els guanyadors gaudeixin del premi.

7. Tractament de les dades personals

Les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat, propietat de l’Ajuntament d’Igualada i seran recollides exclusivament amb la finalitat de poder desenvolupar el concurs i contactar amb les persones guanyadores. En cap cas seran objecte de cessió a tercers ni per a ús propi de l'Ajuntament d'Igualada per a d’altres finalitats. Una vegada entregats els premis, o declarat desert el concurs, si escau, les dades personals facilitades pels concursants seran eliminades definitivament.

El tractament de les mateixes es realitzarà de conformitat amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). El concursant pot exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, en compliment de la LOPD, davant de lAjuntament d'Igualada, Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de l'Ajuntament, 1 Planta Baixa.

8. Llei aplicable

Per a tot el que no s'especifica en aquestes bases legals del concurs a Twitter i Instagram, la promoció se sotmetrà a la normativa espanyola que estigui en vigor en aquell moment. En cas de litigi, resoldran la contesa els Jutjats i Tribunals d’Igualada, sense perjudici del fur que pogués correspondre segons la normativa aplicable.

9. Acceptació de les bases d’aquest concurs

En participar al concurs i donar les seves dades personals està acceptant de forma expressa les anteriors bases del concurs. En cas que desitgi obtenir més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament d’Igualada trucant al següent número de telèfon 93 803 19 50 ext. 255 o enviant un correu electrònic a medi.ambient@aj-igualada.net.

  • Compartir