Sou a: Qualitat Urbana / Medi Ambient / Anella Verda

Anella Verda

L’anella verda, conjuntament amb altres projectes que s’estan desenvolupant estan encaminats a una ciutat més amable.

Amb l’Anella Verda, l’ajuntament d’Igualada oferirà a la ciutadania uns itineraris per incrementar la pràctica de l’activitat física i apropar els espais d’interès natural al nucli urbà, amb l’objectiu de millorar la salut i la qualitat de vida dels habitants de la ciutat.

El Riu Anoia al Sud, la riera d' Òdena a l’est, les zones de guixeres i l’avinguda del Mestre Muntaner al Nord i el Torrent de l’Espelt, amb els seus parcs i zones esportives, ja quasi configuren una “anella natural verda” que encercla Igualada.

El projecte inclou els espais existents o previstos, urbans i periurbans, les connexions entre ells i amb el nucli urbà, els elements que configuren la identitat del paisatge i de la ciutat i les problemàtiques que puguin sorgir en els seus traçats així com la millora de les infraestructures existents.

L’objectiu principal és aconseguir uns itineraris per a la mobilitat tova, vianants i bicicletes, que siguin continus, segurs i confortables.

Més concretament, els objectius i les estratègies d'aquesta anella verda són:

  • Dissenyar un Cinturó Verd per la ciutat d'Igualada, aconseguint un espai natural de qualitat.
  • Garantir la connectivitat paisatgística, ecològica i social en un entorn altament urbanitzat i que suporta el pas de diverses infraestructures de transport que fragmenten el territori.
  • Establir un sistema de parcs i espais oberts periurbans que funcioni en xarxa, apte per la realització d'activitats d'oci respectuoses amb el medi ambient.
  • Mantenir els elements i activitats que doten d'identitat el lloc.
  • Una vegada que la xarxa de camins es completi, l'Anella formarà un continu que es podrà recorre còmodament a peu o en bicicleta.
  • Adequar uns espais actualment infrautilitzats i apropar-los als ciutadans perquè els puguin utilitzar.

Podeu descarregar-vos aquest planol en aquest ENLLAÇ

 • Compartir