Sou a: Qualitat Urbana / Medi Ambient / Ciutat Amable

Ciutat Amable

Aconseguir una ciutat més amable, amb menys soroll, amb més espais verds, més zones de vianants i menys cotxes, ens permet aconseguir ciutats més naturals, amables i integrades amb el seu entorn i les persones que hi habiten.

Els eixos amables estan pensats per als vianants i connecten les diverses zones de la ciutat entre elles i amb els serveis, zones verdes i espais lliures. Es tracta dels carrers i zones de vianants, bulevards, els eixos de barris i eixos de ciutat, i les zones de pacificació del tràfic (zones 30), que faciliten l'accés a peu a les diverses zones de la ciutat. Actualment, un 78,45% dels igualadins es troba a menys de 100 metres d'un d'aquests eixos i un 18,51% a menys de 200 metres

Una dada important és que el 89% de la població d’Igualada pot accedir a un espai verd a menys de 50 metres. El habitants de les zones menys afavorides tenen un espai verd a menys de 150 metres, aquestes zones són a l’avinguda Balmes sud, entre el carrer Cervantes i l’avinguda d’Àngel Guimerà, i al voltant de l’avinguda Barcelona entre el carrer Santa Teresa i el carrer Lleida. Al polígon de Les Comes hi ha zones on les distàncies són superiors però no hi ha habitants.

Pel que fa a la superfície d’espais lliures i zones verdes per habitant respecte el total del medi urbà, a Igualada és de 22,89 m2/habitant. Un valor que supera de llarg el mínim recomanat per l’Organització Mundial de la Salut, de 10m2/habitant. 

També destaca la dada que Igualada té més de 35.000 arbres als seus carrers, places i parcs, una mitjana de 0,9 arbres per habitant. A més, hi ha una gran diversitat, amb 88 espècies de diversos orígens, tant mediterranis com d’altres indrets.

Un altre dels indicadors importants per ser una ciutat amable és la proximitat de la població als equipaments. Aquesta dada permet conèixer el grau de compacitat urbana, així com la proximitat de la població als serveis. A Igualada, el 68,46% de la població pot accedir a un equipament a menys de 50 metres. 

Les zones amb menys dotació d’equipaments són les zones industrials i de ciutat jardí, on el nombre d’habitants és menor. També hi ha zones com el carrer de Joan Maragall, i la part sud del barri dels Set camins on n'hi ha menys. Cal destacar que la distancia màxima dels igualadins als equipaments és de 150 metres. 


  • Compartir