Sou a: Qualitat Urbana / Medi Ambient / Atmosfera

Qualitat de l’aire

Qualitat de l’aire

Igualada disposa d’un PUNT DE MESURA de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) a la zona blanca de Cal Carner (carrer de les Delicies).

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) va ser creada per la Llei 22/1983, de 21 de novembre, definida per l’Ordre de 20 de juny de 1986 i actualment està adscrita administrativament al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Podeu consultar les dades provisionals enregistrades a l’estació d’Igualada a través de l'eina de consulta de dades provisionals que serveix per poder visualitzar i descarregar les dades enregistrades a les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/

Les dades que es mostren són dades provisionals, que es troben en procés de validació. Per tant poden no ser correctes com a conseqüència del manteniment o anomalies en el funcionament dels equips.

En aquest aplicatiu s'hi ha integrat també el càlcul del ICQA que es fa a partir de les dades de les estacions obtingudes amb mètodes automàtics. Aquest índex intenta donar un idea general de com és la qualitat de l'aire en un lloc sense necessitat de tenir coneixements tècnics. A més integra tots els contaminants mesurats que es mesuren en un punt. 


http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/

 

L'avaluació de la qualitat de l'aire a Igualada

Anualment el Servei de Vigilància i Control de l'Aire avalua la qualitat de l'aire que respirem els ciutadans d'acord amb els criteris establerts per la legislació i elabora els "Informes anuals" que podeu consultar en el següent enllaç:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/avaluacio/avaluacio_qualitat_aire_catalunya_altres/

 

Governança radioelèctrica

L’Ajuntament d’Igualada conjuntament amb Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació van signar un conveni de col·laboració per a la cessió d’un equip portàtil de mesura del nivell de camp electromagnètic, en el marc del projecte de la Governança Radioelèctrica de la Generalitat de Catalunya.

Les mesures realitzades a Igualada les podeu consultar en el següent enllaç:

http://governancaradioelectrica.gencat.cat/

  • Compartir
Pertany a: