Sou a: Acció Social i Habitatge / Igualtat de gènere / Pla d'Igualtat de Gènere / II Pla d'Igualtat de Gènere MICOD 2016-19

II Pla d'Igualtat de Gènere MICOD 2016-19

Durant l'any 2015 la Mancomunitat ha elaborat el II Pla d'Igualtat de Gènere a través d'un procés participatiu amb entitats del territori, d'enquestes a la població i de trobades amb personal tècnic dels 5 ajuntaments. El document s'ha elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona.

El II Pla d'Igualtat es presenta el mes d'abril de 2016 i s'emmarca en 6 línies estratègiques de treball:

1. Compromís amb els feminismes i l'equitat de gènere

2. Acció contra la violència masclista

3. Drets i qualitat de vida

4. Coeducació

5. Reformulació de temps i treballs

6. Reconeixement del lideratge i participació de les dones

El document inclou una diagnosi de situació de la Mancomunitat a partir de la qual s'han detectat necessitats. D'aquí parteixen els principals objectius a treballar i les accions a dur a terme els propers anys.

El II Pla d'Igualtat de Gènere es va presentar el passat 14 d'abril a l'Auditori del Museu de la Pell d'Igualada. Podeu consultar-lo al segúent enllaç.

  • Compartir