Sou a: Acció Social i Habitatge / Igualtat de gènere / Pla d'Igualtat de Gènere / I Pla d'Igualtat de Gènere MICOD 2010-12

I Pla d'Igualtat de Gènere MICOD 2010-12

La Mancomunitat de la Conca d'Òdena va aprovar l'any 2010 el seu pla de polítiques d'igualtat per als anys 2010/12. Aquest pla va ser prorrogat fins l'any 2015.

S’emmarca en 7 línies estratègiques de treball:
1. Impulsar les polítiques de gènere
2. Incloure la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i territori
3. Lluitar contra la violència de gènere
4. Fomentar la coeducació
5. Promoure canvis en el repartiment i els usos del temps
6. Fomentar la participació sociopolítica de les dones (àmbit participació i usos del temp)
7. Promoure la salut de les dones

Durant el 2014 s’ha elaborat un informe d’avaluació del Pla d’Acció 10-12 a través d’un treball participatiu entre personal polític i tècnic dels ajuntaments de la Mancomunitat, les entitats del territori i la mateixa ciutadania.

Podeu consultar la graella amb totes les accions especificades en el Pla d'Acció per a la Igualtat de Gènere.

Durant el 2014, la Mancomunitat de la Conca d'Òdena ha realitzat un Informe d'avaluació del Pla d'Igualtat MICOD 10-12 per analitzar la incidència que ha tingut i detectar necessitats de cara a formular un nou Pla d'Igualtat de Gènere.

  • Compartir