Sou a: Dinamització Econòmica / Emprenedoria i empresa / Observatori Socioeconòmic de l'Anoia

Observatori Socioeconòmic de l'Anoia

L'Observatori és una eina de suport a la planificació de polítiques de dinamització econòmica, que informa de l’evolució de les variables econòmiques, ocupacionals i socials més rellevants, per permetre la presa de decisions i la programació d’actuacions a la comarca de l’Anoia.

El principal producte de l’Observatori és l’Informe econòmic anual de l’Anoia, que recull l’evolució anual de les principals variables socioeconòmiques de la comarca, relatives a la demografia, el mercat de treball i el teixit productiu, entre d’altres. Des del 2015, l'Observatori també elabora el recull Igualada en xifres.

L’Observatori també dóna suport a treballs realitzats per altres departaments o per altres ens que sol·liciten informació i forma part de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Local (XODEL) de la Diputació de Barcelona.

Descarrega't aquí els darrers informes:

INFORME ECONÒMIC L'ANOIA

IGUALADA EN XIFRES

                                               

També podeu consultar tots els informes econòmics, així com altres informacions de caire socioeconòmic (taules descarregables, mapes, fitxes,...) a la web:  www.observatorianoia.cat 

observatoriAnoia


                          
  • Compartir