Reempresa

Reempresa és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. És un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial: un mecanisme professional pel qual un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa d’altres, en funcionament, per a fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la.

En la majoria de pimes, i en totes les empreses personals, aquest procés significa l’assumpció de les tasques de direcció i gestió per part de la persona reemprenedora.

En estructurar el procés de Reempresa, es mantenen tots els actius de l’empresa i aquesta continua en funcionament, mantenint els llocs de treball, les instal·lacions, els clients i proveïdors, i donant valor a tota la història, especialment a l’esforç desenvolupat en la creació i desenvolupament inicials de l’empresa. A més, amb la cessió d’empreses es reforça el teixit empresarial actual i de futur i es promou un mercat susceptible de provocar creixement econòmic.

És evident que l’empresa en funcionament ordinari té moltes més possibilitats i capacitats de generació de recursos que una nova empresa que comença de zero, i evita la conflictivitat i judicialització dels processos empresarials de tancament.

El Servei Reempresa de l’Ajuntament d’Igualada s’ofereix com a servei integrat a la xarxa de Centres Locals dels Serveis a les Empreses de la Diputació de Barcelona.

El Servei Reempresa de l'Ajuntament d'Igualada s’ofereix com a servei integrat a la xarxa d'entitats del Programa Catalunya Emprèn. Aquest programa està subvencionat pel Departament d’Empresa i Coneixement i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn, regulat per l’Ordre EMC/153/2017, de 12 de juliol.

Més informació:

IG-NOVA TECNOESPAI                                                   
Av. Barcelona, 105                                                
08700 Igualada (BCN)  
Tel: 93 8066555
ignovatecnoespai@aj-igualada.net             

                                   

                                          

  • Compartir