Sou a: Inici / Serveis / Sanitat i salut pública / Servei de gestió d'animals de companyia

Servei de gestió d'animals de companyia

Tot el que envolta la tinença d'animals de companyia i la seva gestió.

Regidoria responsable: Entorn Comunitari i Cooperació

Descripció del servei:

Descripció general.

Llicència d'animals perillosos.

Colònies de gats urbans.
Recollida d'animals abandonats.
Enllaços d'interès.

Es consideren animals de companyia els gossos, els gats i les fures. Aquests han de poder ser identificats immediatament quan passegin pels espais o vies públiques.

Els animals de companyia s'han d'inscriure en el registre censal del municipi. El registre s'ha d'efectuar en un termini màxim als tres mesos del naixement de l'animal o en trenta dies de la data de la seva adquisició.

La identificació dels animals de companyia es pot realitzar per un dels següents sistemes:    

 • Una identificació electrònica amb la implantació d'un microxip homologat.
 • Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.

Per realitzar la inscripció cal fer una petició normalitzada al departament de Salut Pública de l'Ajuntament, en la qual ha de constar les dades del propietari i/o propietària, les dades de l'animal, el sistema d'identificació i el domicili. Un cop feta la inscripció s'entrega al propietari i/o propietària una xapa censal municipal que ha de col·locar de forma permanent a la corretja o collar de l'animal per circular per la via pública.

Igualment els posseïdors i/o posseïdores d'animals domèstics estan obligats a notificar a l'Ajuntament on està censat l'animal, la baixa, cessió, canvi de residència de l'animal, canvi de sistema o codi d'identificació, així com qualsevol altra modificació de les dades que figuren en el cens.

Alta en el cens municipal d'animals de companyia

Modificació / baixa en el cens municipal d'animals de companyia

Llicència per a la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos

Pagament de la taxa de recollida d'animals domèstics abandonats

Gossos potencialment perillosos.

Si el gos pertany a una raça potencialment perillosa s'ha de sol·licitar a l'Ajuntament la corresponent llicència. Aquest tràmit no té cap cost i a part del propietari també l'han de fer les persones que passegin l'animal. S'ha d'especificar la raça i altres circumstàncies que determinin la possible perillositat.

Si es detecten infraccions s'actua de manera coordinada amb la Policia Local, per tal de fer complir la normativa vigent.

Es consideren gossos perillosos:

 • Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
 • Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
 • Gossos que pertanyen a unes races concretes:
 • Pit Bull Terrier
 • Bullmasttif
 • Bullterrier
 • Dòberman
 • Dogo argentí
 • Dog de burdeus
 • Dog del tibet
 • Fila brasiler
 • Mastí napolità  
 • Pit bull  
 • Presa canari
 • Presa mallorquí
 • Rottweiler  
 • Staffordshire bull terrier  
 • American Staffordshire  terrier  
 • Tosa inu i Akita inu japonesos.

Accediu als tràmits relacionats amb animals de companyia.

Ordenança municipal sobre la tinença d'animals domèstics.

Colònies de gats urbans.

Els gats formen part de la fauna urbana de les poblacions essent molts indrets on es troben colònies estables i consolidades. A les àrees on troben un punt constant d'alimentació, els gats tendeixen a formar colònies nombroses a causa de la gran capacitat de reproduir-se que tenen aquests felins.  

Les colònies de gats no controlades poden generar queixes contínues, especialment si colonitzen patis interiors i jardins en zones urbanes. Durant molt temps s'han anat realitzant multitud d'actuacions, sovint encaminades a l'eliminació dels animals com si d'una veritable plaga es tractés i s'ha pogut comprovar que aquesta pràctica no sol ser efectiva.

En canvi, una colònia controlada de gats a part de ser una proposta sostenible es fonamenta en el control de la natalitat i en la millora de les condicions sanitàries tant dels gats com de la salubritat de l'entorn.

Una colònia controlada de gats està formada per gats urbans que han estat esterilitzats, que reben una atenció i vigilància sanitària, i són alimentats periòdicament amb pinso per part de les persones que s'encarreguen del seu manteniment. El control consisteix en la captura, esterilització i devolució dels felins a la colònia en la qual s'han establert.

Les colònies de gats no productives són la millor opció per aconseguir una situació d'equilibri i convivència entre els gats i les persones per mantenir una estabilitat demogràfica i el control de l'estat de salut dels gats.

A Igualada s'estan controlant diferents punts on s'ha detectat que els gats hi han establert colònies. Amb el suport de l’Associació Gats Igualada i els Centres Veterinaris d’Igualada es controla l'alimentació i la reproducció dels gats identificats. Les persones voluntàries que duen a terme les tasques d'alimentar de forma controlada els gats tenen una acreditació de l'Ajuntament. Si no és en el marc d'aquest programa a tot el municipi d’Igualada està prohibit alimentar gats (i altres animals en general) als espais públics.

Recollida d'animals abandonats.

La Llei de Protecció dels Animals prohibeix expressament l’abandonament i el maltractament dels animals de companyia, però malauradament es troben de forma ocasional gossos abandonats als carrers d’Igualada.

L’Ajuntament té contractat un servei de recollida i acollida d’animals de companyia perduts o abandonats, que treballa de forma coordinada amb la Policia Local. Els animals són capturats i traslladats a la gossera que hi ha a les afores d’Igualada.

En el moment  de veure un animal sense amo a la via pública cal trucar a la Policia Local al 93 804 81 81, perquè gestioni l’avís a l’empresa contractada.  

En cas d’haver perdut un animal té l’obligació de denunciar-ho a la Policia Local o als Mossos d’Esquadra.

Tràmit: Pagament de la taxa de recollida d'animals domèstics abandonats.

Enllaços d'interès


Qui pot rebre aquest servei?

Tota la ciutadania.


S'ha de pagar?

En el cas d'un animal perdut o les adopcions, cal pagar la taxa corresponent.

Com s'hi accedeix?

Cens d’animals:

-          Dirigint-se al Departament de Sanitat i Salut Pública (C/St. Martí de Tous, 6)

Recollida d’animals abandonats:

-           En el moment  de veure un animal sense amo a la via pública cal trucar a la Policia Local al 93 804 81 81, perquè gestioni l’avís a l’empresa contractada. 

En cas d’haver perdut un animal té l’obligació de denunciar-ho a la Policia Local o als Mossos d’Esquadra.


 • Compartir