Sou a: Inici / L'Ajuntament / Contractacions / Dades estadístiques sobre contractació

Dades estadístiques sobre contractació

Dades relatives a contractes adjudicats mitjançant cadascun dels procediments previstos en la Llei de contractes del sector públic.

Els contractes municipals es regeixen pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La llei estableix la qualificació dels contractes i els llindars establerts per a la seva delimitació.

Exercici: 2016

Procediment d'adjudicació Import adjudicat %
Obert 4338901,97 53,45
Negociat amb publicitat 29900,00 0,37
Negociat sense publicitat 1183650,21 14,58
Restringit 214235,70 2,64
Menor 2350423,19 28,96
Total 8117111,07 100

L'actualització de les dades és anual, i procedeix del registre de contractes del servei de Compres i Contractació municipal.

  • Compartir