Sou a: Inici / L'Ajuntament / Contractació / Dades estadístiques sobre contractació

Dades estadístiques sobre contractació

Dades relatives a contractes adjudicats mitjançant cadascun dels procediments previstos en la Llei de contractes del sector públic.

Els contractes municipals es regeixen per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). La llei estableix la qualificació dels contractes i els llindars establerts per a la seva delimitació.

Exercici: 2022

Procediment d'adjudicació Import adjudicat %
Obert 13.342.341,16 68,57
Menor 5.642.556,74 29,00
Negociat sense publicitat 314.500,00   1,62
Restringit 158.165,85   0,81
Restringit (per motiu d'emergència) 0   0,00
Total 19.457.563,75   100

Exercici: 2021

Procediment d'adjudicació Import adjudicat %
Obert 12.936.567,95 72,33
Menor 4.538.338,04 25,32
Negociat sense publicitat 302.629,60   1,69
Restringit 38.000,00   0,21
Restringit (per motiu d'emergència) 80.960,00   0,21
Total 17.886.495,10   100

Exercici: 2020

Procediment d'adjudicació Import adjudicat %
Obert 2.766.382,20 65,64
Menor 955.756,46 22,68
Negociat sense publicitat 185.597,00   4,40
Restringit 182.607,64   4,33
Restringit (per motiu d'emergència) 124.377,00   2,95
Total 4.214.720,29   100

Exercici: 2019

Procediment d'adjudicació Import adjudicat %
Obert 7.690.888,49 61,58
Menor 4.472.534,56 35,81
Negociat sense publicitat 288.366,91   2,31
Restringit (per motiu d'emergència) 37.023,06   0,30
Total 12.488.813,02   100

Exercici: 2018

Procediment d'adjudicació Import adjudicat %
Obert 7.228.897,34 58,86
Menor 4.736.133,44 38,57
Negociat sense publicitat 150.395,69   1,22
Restringit (per motiu d'emergència) 165.280   1,35
Total 12.280.706,35   100

Exercici: 2017

Procediment d'adjudicació Import adjudicat %
Obert 7.727.387,21 78,17
Menor 1.995.973,22 19,79
Negociat sense publicitat 138.154,38   1,40
Restringit 18.000   0,18
Emergència 36.055,74   0,36
Altres adjudicacions 10.415,22   0,11
Total 9.885.985,77 100%

Exercici: 2016

Procediment d'adjudicació Import adjudicat %
Obert 4.338.901,97 53,45
Negociat amb publicitat 29.900,00 0,37
Negociat sense publicitat 1.183.650,21 14,58
Restringit 214.235,70 2,64
Menor 2.350.423,19 28,96
Total 8.117.111,07 100

L'actualització de les dades és anual, i procedeix del registre de contractes del servei de Compres i Contractació municipal.

  • Compartir