Sou a: Inici / L'Ajuntament / Contractació / Contractació electrònica

Contractació electrònica

La nova Llei de contractes del sector públic, implica la contractació electrònica (inclosa la presentació d’ofertes) amb caràcter obligatori, a partir del 9 de març de 2018.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic estableix l'ús obligatori de mitjans electrònics en els procediments de contractació pública (des de la publicitat en els Perfils de Contractant fins a la presentació de les ofertes per part dels licitadors).

D'acord amb les disposicions addicionals 15ª, 16ª i 17ª de l'esmentada llei, l'Ajuntament d'Igualada per tal de facilitar el compliment d'aquesta obligació, posa a disposició dels licitadors l'eina "Sobre Digital" que ha desenvolupat el Consorci AOC.

L'eina "Sobre Digital"

El Sobre Digital constitueix una solució de licitació electrònica ensobrada per a la presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins el moment de l'obertura. 

La solució del Sobre Digital, està plenament integrada amb la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, i permet gestionar totes les fases del procés de licitació pels diferents rols implicats.

El Sobre Digital garanteix la seguretat tant en la identitat, com en la integritat i la confidencialitat.

Com presentar una oferta?

Seguint l'enllaç tindreu a la vostra disposició un portal de suport amb diferents materials d'ajuda per als operadors econòmics (empreses i persones empresàries) que vulguin presentar una oferta en una licitació mitjançant l'eina de Sobre Digital --> ENLLAÇ a continguts

  • Compartir