Sou a: Inici / L'Ajuntament / Contractació / Meses de contractació

Meses de contractació

La Mesa de Contractació és l’òrgan competent per a la valoració de les ofertes en els procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat que convoca l'Ajuntament.

Convocatòries, composició i actes de les diferents Meses de Contractació

 

 

En alguns contractes que consten en l'enllaç anterior no hi participarà una Mesa de contractació, de conformitat amb la normativa de contractes del sector públic. Quan sigui necessària la participació d'una Mesa, es podran obtenir les dades indicades tal i com es detalla a continuació:

Composició 

Un cop s'ha accedit a l'enllaç indicat anteriorment, cal seleccionar el contracte del qual es té interès en obtenir informació. Un cop a dins, es trobarà informació de la composició de la Mesa en el corresponent plec de clàusules administratives en format pdf.

Convocatòries

Una vegada seleccionat l'enllaç anterior, cal escollir el contracte en qüestió. Un cop a dins, ja es podrà consultar, si escau, la data en que tindrà lloc la primera Mesa de contractació. En cas que el contracte en qüestió requereixi que es portin a terme altres meses de contractació, l'Ajuntament ho farà públic en l'apartat "tauler d'anuncis" del contracte en qüestió.

Actes de les meses de contractació

Una vegada s'ha accedit a l'enllaç indicat anteriorment, cal seleccionar el contracte del qual es té interès en obtenir informació. A l'apartat "tauler d'anuncis" es publicaran totes les actes de les meses de contractació que es portin a terme en format pdf.

  • Compartir