Sou a: Acció Social i Habitatge / Igualtat de gènere / Diades internacionals / 28 de maig. Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones

28 de maig. Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones

La història del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones es remonta al V Encuentro Internacional de Mujer y Salud a San José, Costa Rica, el maig de 1987. La intenció era fer visible la desigualtat de les dones en termes de salut, fent públiques les seves demandes i el compromís de les administracions per afavorir-les.

La Red de Salud de Mujeres Latinoamenricanas y del Caribe (RSMLAC), va proposar de crear un dia d'acció mundial per la salut de les dones. D'aquesta manera s'establí que cada 28 de maig es commemorés a cada país, amb movilitzacions i demandes per la nostra salut.

La perspectiva de gènere en la salut permet visibilitzar fins a quin punt els diferents rols atribuïts a dones i homes i les relacions desiguals de poder es vinculen socialment als seus comportaments vers la salut. D’altra banda, fa que es qüestioni la ciència mèdica androcèntrica, basada en un model masculí, i que s’investiguin les diferències biològiques més enllà de les purament reproductives.

La commemoració del 28 de maig posa damunt la taula la necessitat d’estudiar i analitzar els casos de les dones des d’aquesta perspectiva, tenint en compte tots els factors diferencials: genètics, biològics, fisiològics, endocrins, psicològics, etc. Els biaixos de gènere han fet que falti investigació científica respecte a temes com el dolor o que s’acceptin amb poc rigor casualitats no provades.

Ja podeu consultar l'agenda d'actes del dia 28 de maig 2022

AGENDA D'ACTES AMB MOTIU DEL 28 DE MAIG. AGENDA 2018

AGENDA D'ACTES AMB MOTIU DEL 28 DE MAIG. AGENDA 2017

AGENDA D'ACTES AMB MOTIU DEL 28 DE MAIG. AGENDA 2016.

AGENDA D'ACTES AMB MOTIU DEL 28 DE MAIG. AGENDA 2015.

AGENDA D'ACTES AMB MOTIU DEL 28 DE MAIG. AGENDA 2014.

  • Compartir