Sou a: Acció Social i Habitatge / Serveis Socials / Serveis Socials Bàsics / Ajuts Socials Municipals

Ajuts Socials Municipals

Els ajuts socials municipals són les aportacions dineràries que tenen com a finalitat atendre determinades situacions en què es troben les persones que no disposen de recursos suficients per a fer front a la cobertura de les necessitats bàsiques i no estan en condicions d'aconseguir-los o de rebre'ls d'altres fonts.

On adreçar-se?

C/ Trinitat, 12
Telèfons: 938031950 / 938047581
Correu electrònic: serveissocials@aj-igualada.net

  • Compartir