Sou a: Acció Social i Habitatge / Serveis Socials / Serveis Socials Bàsics / Servei Social Bàsic d'Atenció a la Infància, Família i Persones Adultes

Servei Social Bàsic d'Atenció a la Infància, Família i Persones Adultes

El servei bàsic d'atenció a la infància i a la família s'adreça a totes les persones menors de 65 anys i/o famílies amb infants.

Què fa aquest servei?

  • Informar, orientar i assessorar als ciutadans en relació als recursos i prestacions socials existents per tal d'abordar les seves necessitats.
  • Donar atenció i suport a les persones i/o famílies que fan demanda o bé són detectades per altres serveis intervenint per resoldre situacions concretes.
  • Dotar a les persones dels recursos necessaris per ser més autònomes.
  • Tramitació i seguiment del programa de la Renda Mínima d'Inserció.
  • Derivar als serveis socials especialitzats en aquells casos que es requereixi.
  • Detectar i prevenir situacions de risc social i/o exclusió.
 
Horari
Matins, de dilluns a divendres, de 8 a 15h
Tardes, dimecres de 15 a 18h
 

On trobar-nos?
C/ Trinitat, 12
Telèfons: 938031950 / 938047581
Correu electrònic: serveissocials@aj-igualada.net

 

  • Compartir