Sou a: Acció Social i Habitatge / Serveis Socials / Serveis Socials Bàsics / Servei Social Bàsic d'Atenció a la Gent Gran i Dependència

Servei Social Bàsic d'Atenció a la Gent Gran i Dependència

El servei bàsic d'atenció a la gent gran i a la dependència s'adreça a totes les persones majors de 64 anys i a les persones en situació de dependència.

Què fa aquest servei?

  • Informar, orientar i assessorar als ciutadans en relació als recursos i prestacions socials existents en l'àmbit de la gent gran i la dependència.
  • Donar atenció, suport i seguiment a les persones que fan demanda o bé són detectades per altres serveis o ciutadans, intervenint per resoldre situacions concretes.
  • Derivar als serveis especialitzats aquells casos que ho requereixin.
  • Tramitació de les sol·licituds del grau de reconeixement de dependència.
  • Programa Individual d'Atenció (PIA) a les persones que tenen fet el reconeixement de dependència.
  • Modificacions del PIA.
  • Detectar i prevenir situacions de risc i/o exclusió.
 
Horari
Matins, de dilluns a divendres, de 8 a 15 h
Tardes: dimecres de 15 a 18 h
 
On trobar-nos?
C/ Trinitat, 12
Telèfons: 931155453 / 938031950
Correu electrònic: serveissocials@aj-igualada.net
 
  • Compartir