Casa de la Festa

La Casa de la Festa d’Igualada reuneix en una exposició els elements materials que formen part de la Festa Major d’Igualada. En aquest marc d’història i folklore, el Departament de Promoció Cultural proposa visites amb tallers per a públic d’Igualada i comarca, en les quals s’explica el significat de la Festa com a valor de participació col·lectiva i de coneixement dels elements de la imatgeria de la Festa Major (gegants i capgrossos) i del bestiari  (dracs i víbries), que conformen el patrimoni folklòric de la nostra ciutat.

La Festa Major d’Igualada té el seu origen des de temps immemorials en honor al patró de la ciutat sant Bartomeu. L’any 1288 es troben les primeres referències al patró i existeix a Igualada una capella dedicada a Sant Bartomeu. En els segles XIV i XV tant la diada de la Festa Major com el Corpus esdevenen les festes més importants de la Vila.

Activitats a la Casa de la Festa.  S'ofereixen visites guiades amb monitor amb explicacions dels diversos elements de la Festa que s’exhibeixen. Dins del programa AIRE del Departament d’Ensenyament i Universitats, s’ofereix visites amb taller per a grups escolars. El material de treball de la visita amb taller està adequat al nivell de l’alumnat. La durada de la visita amb el taller és de dues hores, aproximadament, de dilluns a divendres .

La Casa de la Festa esta ubicada al Museu de la Pell d'Igualada, al carrer Dr. Joan Mercader s/n. Cal concertar les visites dels grups escolars amb antelació. Les visites en dissabte, diumenge i dies festius són en horari de matí.

Telèfon per a reservar visites: 938046752  Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l'Anoia.
Email: m.igualada@diba.cat

  • Compartir