Sou a: Qualitat Urbana / Medi Ambient / PAES / PLA D'ACCIÓ PER L'ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA D'IGUALADA 2017-2030 / El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) d’Igualada

El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) d’Igualada

A principis de 2008 la Unió Europea va posar en marxa el “Pacte d’alcaldes per l’energia sostenible local”, una iniciativa per canalitzar i reconèixer la participació del món local en la lluita contra el canvi climàtic. El Pacte perseguia implicar als ens locals en l’assoliment dels objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant actuacions d'eficiència energètica i relacionades amb les fonts d'energia renovables.

Igualada va signar el 2008 el “Pacte d’Alcaldes/esses pel Clima i l’Energia”, ratificat en el Ple de 21 d’octubre. Originalment, el Pacte preveia l’adopció de compromisos per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en el seu territori de més del 20% per al 2020. Igualada va aprovar el seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) el 2009, mitjançant el qual s’establien mesures per tal d’assolir aquest 20% de reducció. El seguiment del PAES s’ha realitzat de manera conjunta entre l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona.

D’altra banda, el gener 2015 Igualada va aprovar el Pla Municipal d’Adaptació al Canvi Climàtic (PMACC), el qual analitza les vulnerabilitats del municipi enfront els principals riscos enfront el canvi climàtic i proposa una sèrie d’accions per fer-hi front i augmentar la resiliència del mateix.

Paral·lelament, l’any 2014, davant l’evidència que el canvi climàtic ja era una realitat, la Unió Europea va llançar una nova iniciativa per implicar el món local en l’adaptació en front el canvi climàtic: Alcaldes per l’Adaptació (Mayors adapt). El model de funcionament era similar al del Pacte dels Alcaldes, i tornava a ser una iniciativa de relació directa institucions europees i ens locals. A més de prendre mesures de mitigació també es volia avançar en l’execució de mesures per a l’adaptació, amb la finalitat d’avançar cap a la resiliència del nostre territori. Amb aquest nou compromís s’ampliaren els objectius de la iniciativa augmentant les reduccions d’emissions de GEH al 40% per l’any 2030.

El PAESC (Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima) és fruit de l’actualització del PAES i la seva unió amb el PMACC, actualitzant els inventaris de consums i emissions i proposant noves accions per tal d’assolir els objectius de reducció d’emissions compromesos.

 

Aquest Nou pacte té tres pilars principals:

-          Esdevé més ambiciós amb un compromís de reducció d’emissions de GEH més enllà del 40% per l’any 2030, mitjançant l’augment de l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia renovables.

-          Incorpora el compromís d’avançar cap a la resiliència de les ciutats afegint la obligació de redactar un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic i executar-ne les accions.

-          Que el subministrament energètic sigui segur, disponible, equitatiu i sostenible.

L'Ajuntament d’Igualada, amb la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, es va comprometre a reduir les seves emissions de CO2 en un 40% fins l'any 2030, i a prendre mesures per reduir la vulnerabilitat als riscos dels impactes del canvi climàtic i esdevenir més resilient.

Per tot l’exposat, el novembre de 2016, l’Ajuntament d’Igualada va fer seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2030 i va adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 per cent per al 2030 i a esdevenir més resilient als impactes del canvi climàtic.

L’Ajuntament d’Igualada es va comprometre a portar a terme un Inventari base de les emissions i una Avaluació de les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic; i, a elaborar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i pel Clima (PAESC) en un termini màxim de dos anys des de la data d’adhesió al Pacte.

Actualment l’Ajuntament d’Igualada ja disposa del PAESC redactat i aprovat per Ple Municipal en data 20 de novembre de 2018. L’abast del document respon a les directrius que s’estableixin per part de l’Oficina del Pacte, ens gestor de la iniciativa per encàrrec Comissió Europea i inclou una estimació de les emissions inclòs en l’apartat de MITIGACIÓ (de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle) i també un apartat d’ADAPTACIÓ amb mesures d’adaptació als impactes.  

 

  • Compartir
Pertany a: