Sou a: Qualitat Urbana / Medi Ambient / Smart City

IGUALADA SMART CITY en el marc del PROJECTE SMART REGION de la Diputació de Barcelona

16-11-2015

INTRODUCCIÓ I CONCEPTES

Ciutat intel·ligent o Smart City

Es defineix una Ciutat Intel·ligent (Smart City) com aquella ciutat que utilitza les tecnologies de la informació i les comunicacions per fer que tant la seva infraestructura crítica, com els seus components i serveis públics oferts siguin més interactius, eficients i la ciutadania pugui ser més conscient d'ells. És una ciutat compromesa amb el seu entorn, tant des del punt de vista mediambiental com pel que fa als elements culturals i històrics.

Una ciutat intel·ligent és aquella que és capaç d'aprofitar les dades que produeix en el seu funcionament diari per generar informació nova que li permeti millorar la seva gestió i ser més sostenible, més competitiva i oferir millor qualitat de vida, gràcies a la participació i col·laboració de tots els actors ciutadans.

 En una definició més àmplia una ciutat es pot considerar com "intel·ligent", quan les inversions en capital humà i social i en infraestructura de comunicació fomenten activament un desenvolupament econòmic sostenible i una elevada qualitat de vida, amb una sàvia gestió dels recursos naturals a través d'un govern participatiu. És una ciutat que demostra un desenvolupament avançat en els àmbits de mobilitat, medi ambient, governança, gent, economia i estil de vida, basada en una combinació de circumstàncies locals i activitats dutes a terme per polítics, empreses i habitants.

Les TIC i la sostenibilitat

 Les TIC intel·ligents (smart) són tecnologies més verdes, més sostenibles, que no només consumeixen menys energia sinó que ajuden a millorar el rendiment i el comportament mediambiental del conjunt de la societat. Aquest desenvolupament i aplicació "intel·ligent" de les TIC a favor de la sostenibilitat constitueix el que s'ha vingut a denominar Green TIC, o TIC verdes, una de les aplicacions més destacades és precisament el desenvolupament de les Smart Cities. Per tant, les Smart Cities constitueixen un instrument essencial per garantir un futur sostenible, en que els recursos siguin aprofitats de manera eficient, i la minimització de l'impacte en el medi ambient de les activitats humanes.

LA PLATAFORMA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. IGUALADA CIUTAT PILOT.

Les administracions públiques juguen un doble paper en l'impuls de les Smart Cities. D'una banda, com a responsables de les entitats locals, els governs municipals han d'escometre els projectes de transformació dels serveis de la ciutat. D'altra banda, la Diputació de Barcelona ha de donar suport al desenvolupament de tecnologies i models de serveis propis de la Smart.

 L’objectiu de la Diputació de Barcelona és construir i implantar una plataforma captadora d’informació generada des del territori per poder després gestionar, analitzar i prendre decisions en base a tota aquesta informació.

Aquesta plataforma integrada i comuna de smart city permetrà desenvolupar en un primer pas un conjunt d’aplicacions i serveis smart en les ciutats pilot i que posteriorment puguin ésser traslladats o utilitzats per la resta de Municipis del territori que és vulguin adherir.

La ciutat d’Igualada serà una de les ciutats pilots que participaran en el projecte SMART REGION de la Diputació de Barcelona. Amb aquest objectiu s’ha signat el Conveni de col·laboració per a la definició dels requisits i la implementació en fase de proves d’una plataforma tecnològica que permeti la gestió municipal amb tècniques avançades entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament d’Igualada, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Manresa, l’Ajuntament de Mataró, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

 Els Ajuntaments participants:

 • Igualada: 39.191 habitants
 • Granollers: 59.930 habitants
 • Manresa: 76.589 habitants
 • Mataró: 123.868 habitants
 • Vilafranca del Penedès: 38.785 habitants
 • Vilanova i la Geltrú: 66.905 habitants
 • Total: 405.268 habitants

 

OBJECTIUS DEL PROJECTE

 L’objectiu és el desenvolupament de ciutats intel·ligents, sostenibles i integradores.

 Els objectius generals es basen en quatre eixos temàtics a cada ciutat:

-          Eficiència energètica dels edificis municipals

-          Eficiència energètica de la il·luminació pública

-          Mobilitat sostenible

-          Gestió de residus

 Amb el compromís de destinar el 100% de l’estalvi econòmic a projectes d’Inclusió Social i aconseguir un grau d’eficiència que aconsegueixi una reducció del 20% de les emissions de CO2.

LES FASES DEL PROJECTE SMART REGION

FASE 1 (2015-2016): CONNEXIÓ INICIAL A LA PLATAFORMA SENTILO

En aquesta primera fase, els edificis o equipaments ja sensoritzats es connectaran a la plataforma SENTILO.

 L’anàlisi dels edificis sensoritzats està en procés.

 

 

Ajuntament d’Igualada:

-       Telegestió del reg urbà

-       Monitorització energètica de l’edifici de l’Ajuntament, el poliesportiu de les Comes i el Mercat Municipal de la Masuca

-       Telegestió mitjançant detectors presencials i reducció de la intensitat lluminosa en l’enllumenat públic d’alguns carrers del centre

 

FASE 2 (2015-2020): SMART CITY / SMART REGION. ACCIONS DE SOSTENIBILITAT

 Construcció d’una plataforma integrada i comuna de smart city que permeti desenvolupar en un primer pas un conjunt d’aplicacions i serveis smart en les ciutats pilot i que posteriorment puguin ésser traslladats o utilitzats per la resta de Municipis del territori que és vulguin adherir.

 Fase cofinançada per la UE i la Diputació de Barcelona.

 Aquesta fase contempla l’inici del desplegament d’accions cap a un concepte de Ciutat/ Regió sostenible i eficient.

 Es desplegaran els mòduls de:

 • Smart environment: aigua i neteja viària
 • Smart Energy: edificis, il·luminació i smart grid
 • Smart Mobility: pàrquing i transport
 • Smart  Health : teleassistència

 

 

Ajuntament d’Igualada:

-          Edificis intel·ligents: municipals i habitatge social

-          Enllumenat públic

-          Mobilitat sostenible

-          Gestió de residus

-          Inclusió social

-          Projectes transversals

 

FASE 3 (2017-2022). SMART CITY / SMART REGION. ACCIONS GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT 

 Desenvolupament de la part final de la plataforma i el conjunt d’aplicacions i serveis que configuraran la definitiva smart region. 

 Fase cofinançada per la UE i la Diputació de Barcelona. Horitzó 2017-2022

 Aquesta fase contempla el desplegament total de la plataforma amb les accions que integren tots els principis de la Smart Region aprofundint en les tres dimensions del concepte de sostenibilitat: econòmica, medi ambiental i social.

 Mòduls intel·ligents:

 • Smart Goverment
 • Smart Citizen & Tourism
 • Smart Education
 • Smart Security

 

 

Ajuntament d’Igualada

-          Edificis intel·ligents: municipals i habitatge social

-          Enllumenat públic

-          Mobilitat sostenible

-          Gestió de residus

-          Inclusió social

-          Producció local d’energia

-          Projectes transversals

 

EL FINANÇAMENT DEL PROJECTE

Tenint en compte que hi haurà una part cofinançada per la UE, s’ha redactat el document “DESARROLLO ESTRATEGIA GENERAL SOSTENIBLE DE PROYECTOS URBANOS INTEGRADOS” (2015-2020) que descriu els objectius del projecte, la metodologia, el programa detallat de l’estratègia dels municipis associats, indicadors, etc. que ha de permetre aconseguir l’esmentat cofinançament europeu així com l’execució pròpiament del projecte.

MODEL D’ORGANITZACIÓ I RELACIÓ DIPUTACIÓ VS. MUNICIPIS

 Es tracta d’un projecte integrat, sota un suport únic, amb serveis específics a cada ciutat, escalonat en tres eixos global, municipal i activitat específica:

 -  Un model estructurat en dos etapes, la primera ciutats pilot, la segona tot el territori de Barcelona (Smart Region).

-    Un model d’associació lliure de cada Municipi.

 -    Una plataforma única instal·lada a la Diputació de Barcelona per a donar suport a tots els municipis.

-   La Diputació de Barcelona garanteix el manteniment i evolució de la plataforma.

-  Un centre de control global instal·lat a la Diputació de Barcelona.

 Recursos: 2 tècnics superiors + 2 tècnics grau mig + equipament tecnològic

 -   Un centre de control local instal·lat a cada municipi, en les primeres fases en els Municipis pilot, posteriorment en la resta de capitals de comarca i les poblacions > 10.000 habitants. Els Consells Comarcals disposaran d’un centre de control que supervisarà les poblacions < 10.000 habitants.

 Municipis pilot: 1 tècnic de grau mig + equipament tecnològic

 -  Una xarxa entre la Diputació de Barcelona i els centres de control sota la supervisió de la Diputació de Barcelona.

-   Una xarxa local interconnectant tots els elements sota la supervisió del Municipis (en el cas de capitals de comarca i ciutats > 10.000 habitants) i dels Consells Comarcals (poblacions > 10.000 habitants).

 

 

 • Compartir