Sou a: Inici / L'Ajuntament / Òrgans de govern / Comissions informatives

Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament, de caràcter permanent, que tenen per funció l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmeten a la decisió del Ple, de la Junta de Govern Local o de l'alcalde.

Les Comissions també podran intervenir en relació amb els assumptes que no són competència del Ple quan l’òrgan competent els demani que emetin dictamen.

El ple de 27 de juny de 2019 crea les següents comissions informatives permanents:

  •  Comissió Informativa de Dinamització econòmica, Coneixement, Turisme, Promoció de la ciutat i Esports

Es reuneix cada dilluns no festiu de manera ordinària, a partir de les 14h a la sala de Comissions de l'Ajuntament.

  • Comissió Informativa de Qualitat urbana, Interior, Hisenda i Organismes externs

Es reuneix cada dimarts no festiu de manera ordinària, a partir de les 14h a la sala de Comissions de l'Ajuntament.

  •  Comissió Informativa d’Entorn comunitari i Serveis a les persones.

Es reuneix cada dimecres no festiu de manera ordinària, a partir de les 14h a la sala de Comissions de l'Ajuntament.

 

  • Compartir